Monthly Archives: september 2016

Zavod za zaposlovanje RS in alternativni načini iskanja zaposlitve

Iskalci zaposlitve zagotovo niso v zavidljivem položaju, a obupavanje nad situacijo lahko še dodatno zmanjša vaše možnosti za uspeh. Vsekakor je smiselno, da izkoristite …

Kakšna je osnovna naloga podjetniškega oziroma poslovnega portala?

Podjetniški ali poslovni portali – združujejo informacije znotraj intraneta organizacije in izbrane povezave na podatke zunanjih spletnih strani. Na ta način predstavljajo vstopno

Raziskava trga omogoča lažje opredeljevanje lastnosti produkta

Raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov in storitev ter …