Kako poteka faktoring odkup terjatve?

Faktoring kot dolžniški vir financiranja in zavarovanja izdanih faktur omogoča podjetjem, da na podlagi sklenjene pogodbe prodajo terjatve faktor družbi, ki nato poskrbi za takojšnje poplačilo obveznosti iz naslova izdanih računov za že opravljene dobave blaga ali storitev. Celoten dolg …

Depozit v primerjavi z drugimi varnimi naložbami

Bančni depozit oziroma vezana vloga predstavlja obliko varčevalne naložbe, ki se v določenih značilnostih razlikuje od drugih varnih investicij, kot so vzajemni skladi in naložbe v zavarovana posojila na platformah za medsebojno posojanje denarja.

Depozitni certifikati imajo fiksno obrestno mero …

Kako vam lahko pomaga knjigovodski program?

Računovodstvo je pomembno področje vsakega podjetja. Prav zato ga je treba skrbno načrtovati. Pri tem je pomembno, da se povežemo z zunanjo osebo, ki nam pri tem lahko pomaga. Lahko gre tudi za osebo, ki jo zaposlimo v podjetju, če …