Monthly Archives: februar 2020

Kako poteka faktoring odkup terjatve?

Faktoring kot dolžniški vir financiranja in zavarovanja izdanih faktur omogoča podjetjem, da na podlagi sklenjene pogodbe prodajo terjatve faktor družbi, ki nato poskrbi za takojšnje poplačilo obveznosti iz naslova izdanih računov za že opravljene dobave blaga ali storitev. Celoten dolg …