Monthly Archives: avgust 2021

Faktoring odkup terjatev za izvoznike

Izvozniki so pri svojem poslovanju še bolj dovzetni za razne težave, ki jih prinaša plačilna disciplina, za