Tag Archives: zavod

Zavod za zaposlovanje RS in alternativni načini iskanja zaposlitve

Iskalci zaposlitve zagotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslat…

Zavode v splošnem delimo na zasebne in javne

Javne zavode lahko ustanavljajo samo država ali samoupravne lokalne skupnosti (praviloma občina) na podlagi posebnega zakona oziroma občinskega odloka, za