Tag Archives: podjetje

Zavode v splošnem delimo na zasebne in javne

Javne zavode lahko ustanavljajo samo država ali samoupravne lokalne skupnosti (praviloma občina) na podlagi posebnega zakona oziroma občinskega odloka, za