Pomen računovodstva za podjetnike

By | 4 januarja, 2019

Podjetniki morajo osvojiti številna znanja, če želijo uspešno voditi svoj posel. Ne gre torej le za to, da so odlični v svoji osnovni dejavnosti. Pomembno je tudi, da se izobražujejo na drugih področjih. Eno izmed njih je računovodstvo.

Računovodstvo pomeni ukvarjati se z vodenjem vsem poslovnih dogodkov, ki nastanejo v podjetju. Pri tem za poslovni dogodek smatramo dogodek, ki je povezan z izgubo določene vsote denarja ali njegovo pridobitvijo. Ne gre le za to, da je podjetje evidenco financ dolžno voditi zaradi rednega letnega poročanja. Podatki, ki jih beleži računovodstvo, so pomembni tako za samo podjetje kot za zunanje uporabnike. Pa si poglejmo primere.

Pomen računovodstva za podjetje

Sicer to ni edini dejavnik uspeha, vendar pa je dobiček vseeno eden glavnih kriterijev, ki določa, če neko podjetje uspešno posluje. Da bi dobili vrednost dobička, moramo od vseh prihodkov, ki nastanejo v določenem obdobju, odšteti odhodke. Tako dobimo neko vrednost, ki je lahko pozitivna torej dobiček. Lahko pa je tudi negativna oziroma izguba.

Podjetje ob začetku dela določene načrte, kako naj bi izgledalo poslovanje skozi leta. Postavlja si cilje. Prav računovodstvo je tisti instrument, prek katerega lahko ob koncu leta, pa tudi že prej, ugotovi, če so bili zasledovani cilji doseženi.

Pomen računovodstva za zunanje uporabnike

Veliko finančnih podatkov, ki so posledica računovodstva, je objavljenih na spletu. Tako so dostopni širši javnosti. Nekateri podatki so na pogled vsem, drugim na tistim, ki se na take portale registrirajo. Tako imajo lahko druga podjetja in fizične osebe jasen vpogled v to, kako posluje vaše podjetje. To pa jim lahko predstavlja podlago za različne odločitve. Le vidijo, da je vaše poslovanje uspešno, potem bodo stranke do vas gojile večje zaupanje. Prav tako boste v sodelovanje lažje prepričali potencialne poslovne partnerje.

Prav zato je pomembno, da za področje računovodstva dobro poskrbite in da za vodenje tega področja zadolžite osebo, ki se na to dobro spozna.