Nekaj trikov, kako doseči poceni tiskanje

By | 4 oktobra, 2018

Kljub temu, da si v današnjih časih veliko gradiva izmenjamo v elektronski obliki, pa je tiskanje v podjetjih še vedno dejavnost, ki je dnevno na spisku. Tiskalniki so lahko precejšnja investicija za podjetje. Poleg tega pa je treba računati še s sprotnimi stroški kot so stroški za kartuše, papir in morebitna popravila. Poceni tiskanje je torej želja vseh. Vendar, kako ga doseči? Za vas imamo nekaj nasvetov.

O znižanju stroškov razmislimo že pred nakupom tiskalnikov

Skrb za poceni tiskanje se začne že v fazi nakupa tiskalnikov. Eden izmed kriterijev je seveda investicija v naprave. Vendar pa vsekakor ne smemo gledati le na to. Kupiti moramo tak tiskalnik, ki bo zadostil našim potrebam po tiskanju. Pozorni moramo biti, da bomo kupili tako napravo, ki nam bo za predviden način dela predstavljala najnižje stroške. Če nameravamo tiskalnik uporabljati predvsem za tiskanje v črni barvi (tiskanje besedil), potem se odločimo za nakup takega tiskalnika, ki bo pri takem delu hiter in bo predstavljal nižje sprotne stroške. Če nameravamo tiskati predvsem slike, fotografije in druge barvne strani, potem se odločimo za tiskalnik, ki podira tako tiskanje. Pri nakupu bodimo pozorni na to, kolikšno je priporočljivo število natisnjenih strani na mesec. Odločimo se za nakup takega tiskalnika, da te vrednosti ne bomo pogosto prekoračili. Če jo bomo, potem bodo sprotni stroški tiskanja zelo porasli, znatno pa se bo povečala tudi možnost, da bi prišlo do okvare tiskalnika. S tem si bomo nakopali dodatne stroške za popravila.

Ko je nakup tiskalnikov že za nami

Tudi ko imamo tiskalnike že izbrane in nakupljene, lahko veliko naredimo za poceni tiskanje. Pri odločitvi za obojestransko tiskanje bomo prepolovili stroške s papirjem. Če bomo pri tiskanju izbrali ekonomični način, bo sicer kakovost natisnjenega nekoliko manjša, bomo pa na dolgi rok prihranili na stroških črnila. Poleg tega bo tiskanje hitreje izvedeno. Za poceni tiskanje lahko veliko naredimo že z izbiro pisave v programu Word. Če izberemo manjšo in ožjo pisavo, se bo to poznalo tudi na nižjih stroških za črnilo. Seveda pa je najboljša metoda znižanja stroškov tiskanja ta, da se tiskanja ne poslužujemo, če to ni potrebno. Velikokrat že iz navade kaj natisnemo, čeprav bi lahko prebrali z ekrana ali pa posredovali prek elektronske pošte.