Kako se izterjave lotevajo agencije?

By | 4 februarja, 2019

Agencije za izterjave imajo zelo sistematičen postopek, kako se lotevajo tega področja. Ker na področju izterjav delujejo strokovnjaki, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, se njihove metode izkažejo kot zelo učinkovite. Priporočljivo je, da podjetje v prvih korakih skuša najprej samostojno navezati stike z neplačniki in izvedeti razloge za neplačilo. Lahko jih na dolg tudi nekajkrat opomni. Vseeno je pri večjih podjetjih, ki imajo opravka z večjim številom strank to lahko precej zamudno. V tem primeru se odločijo, da področje izterjav v celoti in že od začetka predajo agenciji.

Potek izterjave prek agencije

Če se torej podjetje odloči, da bo področje izterjav prepustilo strokovnjakom, je dobro, da ve, kako oni pristopajo do tega področja. Delo znotraj agencije mora biti zaradi ogromnega števila primerov ustrezno sistematizirano in poenostavljeno. Prav zato se v te namene uporablja posebna računalniška oprema. Ta omogoča pregledovanje posameznih dolžnikov. Za vsakega posebej je točno zabeleženo, katere akcije so bile že uporabljene z namenom izterjave dolga.

Najbolj klasična metoda, ki se uporablja na začetku, je izterjava prek elektronskih ali SMS sporočil. Na tak način je dolžnik seznanjen z osnovnimi podatki, vezanimi na dolg. To so skupna višina dolga, za katero storitev oziroma dobavo blaga gre, kdaj je bila storitev izvedena, kdaj je račun zapadel. Če sporočilo ali več njih niso dosegla želenega učinka, se lahko to metodo kombinira s telefonskimi klici. V klicnem studiu delajo usposobljeni telefonisti, ki navežejo kontakt z dolžniki. Njihov pristop je vedno profesionalen in vljuden. Vedno si prizadevajo, da bi se situacija razrešila na način, da bi bil dosežen kompromis, ki bo zadovoljil obe strani. Če se lepe besede ne obnesejo, je treba včasih pristopiti nekoliko bolj odločno.

Sicer se te metode agencije za izterjavo poslužujejo bolj redko, ampak včasih ni druge možnosti. Zato dolžnike obiščejo tudi ne delovnem mestu ali na domu. To je sicer lahko zanje precej neprijetna izkušnja, velikokrat pa vseeno obrodi želene sadove.