Kako normiranec odda davčni obračun?

By | 17 junija, 2020

Vsak normiranec mora do 31. marca vsako leto oddati davčni obračun na eDavke. Za dostop do portala je potrebna le registracija in pridobitev ustreznega digitalnega potrdila. Obračun pa se oddaja za preteklo leto od 1 januarja do 31 decembra.

Elektronska oddaja dokumenta je mogoče le v obliki XML ali pa se podatki vnašajo ročno. Sistem se je v zadnjih letih precej poenostavil, zato lahko obračun oddajajo podjetniki sami, brez pomoči računovodij. Pri tem potrebujejo le podatek o seštevku vseh izdanih računov v preteklem letu ter podatek o višini akontacije dohodnine, ki je bila periodično vplačana po delih skozi preteklo leto.

Izbor vrste dokumenta in vrste davčne osnove

Na portalu eDavki je najprej potrebno izbrati vrsto dokumenta pod oznako obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ob tem je potrebno označiti tudi leto, za katero normiranec oddaja davčni obračun.

Nato se pojavi okence, kjer je že označeno, da podjetnik oddaja davčni obračun, pri čemer se davčna osnova obračunava na podlagi normiranih stroškov. V delu vodenja poslovnih knjig pa je potrebno klikniti na evidence, kjer se prikaže okence za dvostavno knjigovodstvo.

Normiranec ne vpisuje podatkov o obračunanih prispevkih

Normirani s.p. skozi celo leto plačuje mesečne prispevke za socialnost varnost, pri čemer obračun tudi vsak mesec odda preko eDavkov. Do sedaj je bilo potrebno, da podjetnik znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost vpiše sam na podlagi svojih seštevkov.

Ker je spletni portal v tem zasledil največ težav, pa je omogočil, da je ta del pri oddajanju davčnega obračuna že izpolnjen. Podatke pa portal črpa iz drugih evidenc oziroma oddanih obračunanih prispevkov. Normiran s.p. zato prihrani na času, saj so vsi podatki pravilni in že vneseni.

Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Samostojni podjetnik v rubriki izračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti vnese seštevek vseh lanskih izdanih računov v okence z imenom prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih. Nato je potrebno vnesti še znesek vplačane akontacije v okence z imenom obračunana akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Takoj po elektronski oddaji davčnega obračuna se izpiše podatek o tem, ali samostojni podjetnik mora v prihodnjem davčnem obdobju plačati oziroma doplačati dohodnino, ali pa je upravičen do vračila dohodnine. V spodnjem okencu se tudi izpiše znesek o višini akontacije dohodnine, ki jo mora podjetnik doplačati. Normiranec lahko vplačuje znesek dohodnine vsak mesec ali pa zneske plačuje na vsake tri mesece, zatorej štirikrat na leto.