Enostavno vodenje računov v spletnem računovodskem programu

By | 25 marca, 2020

Funkcije v spletnem računovodskem programu nudijo enostavno in avtomatizirano knjiženje in vodenje računov, kot so predračuni, izdane in prejete fakture, elektronske fakture in davčno potrjene gotovinske fakture. Poslovni program za izdajanje računov omogoča enostavno izdajanje faktur, predplačil in dobropisov, pri čemer je sistem povezan z javnimi bazami, zato so vsi potrebni podatki o kupcih avtomatično na voljo.

Program omogoča pripravo ponavljajočih se izdanih faktur, saj ustvari dokument s podatki o kupcu, prodajanih artiklih in zneskih, ki se ponavljajo na mesečni ravni. Podjetnik lahko preko spleta dostopa v dokumentni sistem in pregleda že izdane fakture, ki se samodejno shranjujejo v spletnem arhivu. Računovodja pa si lahko poenostavi delo knjiženja, saj se vsaka potrjena izdana faktura samodejno poknjiži v glavno knjigo na ustrezen konto.

Vodenje računov z avtomatizacijo prejetih faktur

Poslovni program za račune nudi enostavno vnašanje prejetih faktur, dobropisov in faktur za predplačila. Sistem računovodji in podjetniku prihrani veliko časa, saj je na voljo samodejno kopiranje ponavljajočih se prejetih faktur z vsemi potrebnimi podatki.

Na prihranek časa vpliva tudi avtomatizacija procesov, ki vključuje samodejno pripravo plačilnih nalogov z uvozom v e-banko in samodejno knjiženje potrjenih prejetih faktur na temeljnico in v glavno knjigo. Ob tem program ustvari ustrezne zapise za DDV. Če je na prejeti fakturi tuja denarna enota, sistem avtomatsko preračuna znesek v domačo valuto po veljavnem tečaju Banke Slovenije.

Vodenje računov za elektronsko in brezpapirno poslovanje

Računovodski program v oblaku omogoča enostavno prejemanje in izstavljanje e-računa ter elektronsko izmenjavo e-faktur. Računovodja ali podjetnik lahko iz programa posredujeta oziroma pošljeta izdane elektronske fakture preko različnih kanalov, kar je odvisno od tega, ali podjetje posluje tudi s proračunskimi uporabniki, za katere je izdaja elektronske fakture po zakonu obvezna.

Tako je iz spletnega računovodskega programa mogoče poslati e-račun na e-poštni naslov prejemnika oziroma kupca, preko e-bančnih programov ter preko spletnega portala BizBox, ki ga je mogoče povezati z Minimax sistemom.

Izdajanje davčno potrjenih gotovinskih faktur

Spletni program v oblaku deluje tudi kot davčna blagajna, saj podjetnik ali računovodja lahko preko sistema in z uporabo digitalnega potrdila izdajata gotovinske fakture, ki jih program v skladu z zakonodajo davčno potrdi. Poslovni program za vodenje računov ob izdaji gotovinske fakture posreduje vse podatke na FURS ter pridobi njihovo potrdilo s kodo, ki jo je mogoče natisniti na fakturi.