Vse o regresu

By | 16 avgusta, 2017

Ob vseh možnih oblikah zaposlitve in plačil za delo je kar nekaj takšnih, ki ne predvidevajo le dolžnosti izvajalca in obveznosti plačnika glede konkretne naloge, temveč urejajo še vrsto drugih stvari, ki jih je treba upoštevati ob sklenitvi pogodbe. V nekaterih primerih je takšna zadeva regres, ki ni samoumeven dodatek ob vsaki zaposlitvi, temveč pripada zaposlenim v točno določenih primerih in prav tako določenih višinah.

Kaj je regres in komu pripada?

Regres je denarni znesek, ki se izplača zaposlenemu delavcu za letni dopust. To pomeni, da tisti delavci, ki nimajo letnega dopusta, gotovo nimajo tudi regresa. Oboje je povezano na različne načine, a dovolj, da se mora vedno omeniti skupaj. Pravica do regresa je torej vezana na pravico do letnega dopusta, to pa ureja zakon o delovnih razmerjih.

In kdo lahko koristi ta dodatek? Iz zgornjega je jasno, da so do regresa upravičeni tisti, ki so upravičeni do letnega dopusta. Ta je odvisna od dela v koledarskem letu, seveda pa tudi od trajanja delovnega časa – polovični delovni čas pomeni polovično upravičenje do regresa. Seveda obstajajo komplikacije, ki v mnogih primerih otežijo ugotavljanje pravice do regresa – na primer, če se pogodba o zaposlitvi prekine ali sklene z novim delodajalcem, če gre za prekinjen delovni čas in podobno.

Višina regresa

Določitev višine regresa je deloma odvisna od delodajalca. Določena je minimalna višina, ki je vezana na višino minimalne plače, torej to upravlja država. Na drugi strani pa ni omejitev – maksimalna višina zneska ni omejena, tako da lahko delodajalec po želji določa višino v to smer.

Upravičenost do regresa, kot tudi točni zneski, so seveda močno vezani na specifike posameznega primera. Najmanj težav imajo s tem tisti delavci, ki so zaposleni dolgoročno in redno delajo s polnim delovnim časom, za več informacij pa se bodo morali pozanimati tisti, ki v istem letu menjajo delodajalce, nimajo letnega dopusta, ne delajo za polni delovni čas in podobno.