Mini blagajne so primerne za manjše podjetnike

By | 10 septembra, 2017

Davčna blagajna, e-blagajna, mini blagajna … Toliko vrst blagajn in prav vsaka ima svojo funkcijo, poleg tega pa se med seboj tudi dopolnjujejo. V nadaljevanju si natančneje poglejmo mini blagajne, in sicer kaj so, katere so njene funkcije in kdo predvsem jih uporablja.

Mini blagajna je v resnici brezplačna aplikacija, ki jo je pripravil FURS. Do nje lahko pridemo preko spletnega naslova. Deluje pa na računalnikih in tudi na tablicah. Njena uporaba je več kot enostavna.

Preden je mini blagajna v naših rokah, moramo pridobiti namensko digitalno potrdilo. Poleg tega moramo sprejeti tudi Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk. V interni akt moramo vpisati tudi številko katastrske občine ter številko stavbe poslovnega prostora ter njenega dela.

Tudi prvi vstop v Mini blagajno bo od nas zahteval določene nastavitve, tako kot pri vsaki blagajni oziroma sodobni napravi. Ko uredimo vse nastavitve, lahko mirno pričnemo z izdajanjem računov ali pa račune potrjujemo kar preko modula. Z izvedbo vseh nastavitev zadostimo tudi zakonskim zahtevam o posredovanju podatkov o poslovnih prostorih ter elektronskih napravah.

Mini blagajne so torej brezplačne aplikacije za davčno potrjevanje računov. Za izdajanje računov preko Mini blagajn si morajo tako zavezanci zagotoviti le internetno povezavo s FURS ter elektronsko napravo, ki je lahko računalnik, tablica ali celo tiskalnik. Za uporabo pa, kot že rečeno, potrebujejo namensko digitalno potrdilo, ki je seveda brezplačno.

Vedeti pa moramo, da je izdajanje računov preko te aplikacije ne bo avtomatizirano v takšni meri, kot je avtomatizirano izdajanje računov preko klasičnih programov za blagajniško poslovanje. Posamezne postavke računa bo za to potrebno vnašati ročno. Aplikacija bo tako omogočala le izdelavo osnovnih poročil o izdanih računih.

Mini blagajna je torej blagajna, ki je namenjena manjšim podjetjem, nikakor pa ne velikim podjetjem.