Uredba GDPR prinaša številne spremembe

By | 21 junija, 2018

Uredba gdpr je tema, o kateri se v zadnjem času veliko govori. Gre za zaostrovanje zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. O spremembah na tem področju bi se morali poučiti predvsem podjetniki, ki od strank zbirajo osebne podatke z namenom oglaševanja svoje dejavnosti. znano je, da bodo kršitelji zakonodaje kaznovani z visokimi kaznimi. Nova uredba je stopila v veljavo že maja 2016, veljati pa je začela pred kratkim, 25. maja 2018. Uredba je zavezujoča za vse članice EU.

Zaradi vse večje digitalizacije, se je zbiranje podatkov o posameznikih preko spleta zelo razširilo. prav zato je prišlo do ugotovitve, da bi bilo treba to področje bolje nadzirati, zato uredba gdpr. ključni cilj Evropske unije je oblikovanje enotnega evropskega digitalnega trga. Z uredbo pa se področje varstva podatkov razširja tudi na podjetja izven Evropske unije, ki zbirajo podatke o strankah iz držav Evropske unije.

Ključne novosti, ki jih prinaša nova uredba gdpr

Državljani bodo imeli boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, do njih bodo tudi lažje dostopali. poudarek je tudi na tem, da se bo bolj dosledno obveščalo posameznike o namembnosti osebnih podatkov, ki so jih dali določenemu podjetju. zagotovljena bo tudi pravica do izbrisa osebnih podatkov iz baze. Privolitev na zbiranje podatkov in njihovo obdelavo bo morala biti jasna in ne zgolj domnevna, kot je bilo to do sedaj. V sklopu zakonodaje uredba gdpr je obvezno tudi obveščanje, v primeru, če bi prišlo do vdora v baze podatkov. Podjetja bodo v prihodnje dolžna tudi imenovati osebo, ki bo zadolžena za področje zbiranja podatkov in bo imela ustrezno znanje s tega področja, v primeru, če bo šlo za tvegane postopke obdelave podatkov. obetajo se tudi strožje kazni za kršitelje, saj bodo te lahko znašale tudi okoli 4% prometa podjetja prometa v enem letu.

Koga se uredba gdpr tiče?

Tiče se vseh podjetij, ki zbirajo naslove elektronske pošte, ki imajo v lasti spletno trgovino, uporabljajo spletno analitiko itd.