Kam vložiti 10000 evrov, da se sredstva sama obrestujejo?

By | 28 julija, 2020

Če imate privarčevanih nekaj tisoč evrov in bi jih radi vložili v donosne naložbe, tedaj se zagotovo sprašujete, kam vložiti 10000 evrov in s tem ustvariti dober zaslužek. Izbira je odvisna tudi od vaših želja in potreb. Namreč, na eni strani so na voljo bolj varne oblike investicij in nekoliko bolj tvegane investicije.

Na finančnih trgih pa je varnost velikokrat povezana z nižjimi obrestnimi merami in zaslužki. Na drugi strani pa visoki donosi prinašajo tveganja, kot so na primer delnice in nekatere obveznice. Pri delnicah ne gre za to, da se vloženi denar plemeniti na podlagi obrestnih mer, temveč gre za poznavanje trga in njegovih zakonitosti, zato da se delnice pravočasno kupijo in prodajo. Na primer, bančni depoziti pa so vezani na obrestne mere, saj gre za to, da se sredstva plemenitijo sama.

Kam vložiti 10000 evrov za visoke donose?

Tiste investicije, ki so vezane na obrestovanje po variabilni ali fiksni obrestni meri, ne prinašajo tako visokih zaslužkov kot vrednostni papirji, vendar na drugi strani nudijo večjo varnost pred tveganjem, da boste izgubili denar in ostali brez glavnice. Najbolje je poiskati neko sredino, ki ponuja varnost ter sorazmerno donosnost in dober zaslužek, ki si ga izplačate, ko poteče rok vezave sredstev.

Na primer, investicije v zavarovana posojila, ki delujejo podobno kot bančni depoziti, kar pomeni, da se obrestujejo po določeni obrestni meri in so vezana za vnaprej znano časovno obdobje, nudijo v povprečju od 7 do 9 odstotne donose na letni ravni. Zatorej, če vložite deset tisoč evrov, si boste na leto lahko izplačali ali pa ponovno investirali od 700 do 900 evrov.

Kam vložiti 10000 evrov in ne tvegati izgub?

Večina vlagateljev začetnikov ima pri vlaganju velike pomisleke glede varnosti, saj ne želijo izgubiti denarja. Varnost zagotavljajo tudi določene finančne institucije, kot so banke, ki nudijo bančne depozite. Le-ti so dobro zavarovani, saj vezana sredstva ostajajo v banki, z njimi pa upravljajo finančni strokovnjaki. Slabost tega modela je v tem, da za ceno varnosti dobite tudi nizke obrestne mere.

Naložbe v zavarovana posojila, pa kot že ime pove, so zavarovane iz strani zavarovalnic, s katerimi sodeluje platforma za medsebojno posojanje denarja, ki deluje preko spleta in združuje tako posojilojemalce kot vlagatelje. Če posojilojemalec preneha z odplačevanjem kredita, tedaj se naložba prekine, vi pa dobite povrnjeno celotno glavnico in vse natečene obresti. Krediti so zavarovani, zato so posledično tudi investicije zavarovane pred izgubami.

Kam vložiti 10000 evrov in samostojno upravljati z denarjem?

Če boste sredstva vezali v klasične bančne depozite ali pa v vzajemne sklade, tedaj ne boste dobili priložnosti, da bi sami imeli nadzor nad tem, v katere naložbe se sredstva investirajo oziroma obračajo. Celotno upravljanje denarja namreč prepustite strokovnjakom, ki so zaposleni v vzajemnem skladu ali banki.

Spletne platforme pa vam na drugi strani nudijo možnost, da sami povsem enostavno odprete račun, se registrirate in imate popoln nadzor nad naložbenim portfeljem, pri čemer spremljate, kako se sredstva obrestujejo. Pri vprašanju kam vložiti 10000 evrov, je na voljo več različnih naložbenih možnosti, najbolj pomembno pri tem pa je, da se pred investiranjem pozanimate o vseh podrobnostih, saj deset tisoč evrov ni malo denarja.