Kako poteka registracija blagovne znamke?

By | 31 maja, 2019

Registracija blagovne znamke je postopek, pri čemer podjetje zavaruje svoj srž, simbol, prvi stik s strankami. Bolj kot je podjetje uspešno in prepoznavno, bolj je pomembno, da zavaruje znamko. Poudariti je treba, da je postopek znotraj Slovenije drugačen, kot če bi želeli registracijo izvesti v tujini. Za vsako državo je postopek drugačen. Boste registracijo blagovne znamke izvedli le v državah EU ali boste razmislili tudi za registracijo izven njenih meja

Postopek

Postopka registracije se lahko lotite samostojno ali pa to prepustite pooblaščencu, ki se bolje spozna na to podorčje, kar je seveda bolj priporočljivo. Tako je manjša možnost, da bi prišlo do kakšnih napak. Za prijavo je treba plačati prsitojbino. Vse se ureja na Uradu za intelektualno lastnino, kamor se pošlje vlogo. Pomembno je, da vsebuje vse potrebne podatke in priloge. Sicer boste prejeli poziv k dopolnitvi in postopek se bo zavlekel.

Ob prejemu vloge na Uradu najprej preverijo, če je vloga popolna. Nato se prevri, če je določeno znamko sploh možno zavarovati. Pri vseh namreč ni te možnosti. Če je vse ok in je postopek izvedljiv, potem se podatke o podjetju in blagovni znamki objavi na spletni strani Urada. Tam je le ta na vpogled vsem. Če katero od podjetij ugotovi, da je predlagana znamka preveč podobna ali celo enaka kot ena že obstoječa, na Urad da pritožbo. Urad pregleda, če je pritožba upravičena. Če je, se postopek ustavi in registracija blagovne znamke ne more biti izpeljana. Če po preteku 3 mesecev ni bilo podane nobene pritožbe oziroma nobena od podanih ni bila upravičena, se do konca izpelje registracija.

Registracija je nato veljavna v obdobju naslednjih 10 let. Po preteku tega obdobja pa podjetje lahko poljubno podaljša vlogo še za 10 let in 10 in tako naprej.

Če pa se postopek želi izvesti za tujino, se je treba za vsako državo posebej pozanimati, kakšna pravila veljajo tam in kako se bo to izvedlo.