Tag Archives: s.p.

Podjetniške vrste

Splošne definicije podjetništva ni, ker je pojem širok in se sproti širi. Poznamo pa nekaj delitev podjetij, ki se razlikujejo glede na več popolnoma različnih dejavnikov in meril.

Merila za delitev

Za delitev podjetij se lahko osredo