Pomen intelektualne lastnine

By | 29 novembra, 2017

V znanju je moč, se glasi znan pregovor. Da to drži kot pribito, se lahko v sodobni družbi, ki temelji na hitro rastočem in tržno usmerjenem kapitalizmu, prepričamo na lastne oči. Znanje dandanes predstavlja poglavitno tržno dobrino, zato je ključnega pomena, da ga varujemo kot punčico svojega očesa.

V ta namen se je izoblikoval pravni koncept intelektualne lastnine, ki je pod svoje okrilje vzel človekove intelektualne kreacije na področju znanosti, umetnosti, industrije in literature. Plod človekovega ustvarjalnega in raziskovalno-razvojnega dela tako ni več prepuščen na milost in nemilost agresivnemu kapitalističnemu svetu.

Intelektualna lastnina določa pravice avtorja nad njegovo iznajdbo in tako skrbi za varovanje neprecenljivih dosežkov človekovega intelekta, ali kratko rečeno, znanja. Onemogočeno je, da bi šle zasluge za neprecenljivo podjetniško zamisel, iznajdbo, inovativen izdelek ali storitev, dolgotrajno delo in prizadevanja inovatorja v napačne roke.

Z ustrezno zaščito iznajdb narašča človekova želja po kreativnosti in uporabi inovativnih stvaritev za njihovo ekonomsko izkoriščanje na trgu, obenem pa se krepi tudi poštena trgovina, kar zagotovo botruje gospodarskemu razvoju družbe. Ekonomske pravice avtorja nad njegovo bistroumno iznajdbo in na drugi strani pravice javnosti do dostopa do teh stvaritev lahko inovatorjeve žepe polnijo z enormnim zaslužkom.

Področje pravne zaščite inovacij kljub daljši zgodovini v mednarodnem pravu šele v zadnjem času postaja vedno pomembnejše tudi v Sloveniji. Poleg mednarodnih in evropskih predpisov to področje tukaj urejajo še trije zakoni, in sicer zakon o avtorski in sorodnih pravicah, zakon o industrijski lastnini in zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

Članek v grobem prikazuje, da so pravice intelektualne lastnine, kamor sodijo zlasti patenti, blagovne znamke, modeli in avtorske pravice, v sodobnem kapitalistično naravnanem svetu postale prava zlata jama številnih uspešnih družb. Zato je neizogibno potrebno, da se jih z ustreznimi pravnimi mehanizmi učinkovito regulira in s tem zagotovi njihovo učinkovito varstvo.