Depozit v primerjavi z drugimi varnimi naložbami

By | 4 oktobra, 2019

Bančni depozit oziroma vezana vloga predstavlja obliko varčevalne naložbe, ki se v določenih značilnostih razlikuje od drugih varnih investicij, kot so vzajemni skladi in naložbe v zavarovana posojila na platformah za medsebojno posojanje denarja.

Depozitni certifikati imajo fiksno obrestno mero ter vnaprej določen datum umika oziroma vezave sredstev. Depozitni računi na bankah se od varčevalnih računov razlikujejo po temu, da denarja ni mogoče dvigniti pred iztekom časovnega obdobja vezave. Vendar pa na drugi strani nudijo višje obrestne mere in zato tudi višje letne donose. Kako pa lahko bančne vezane vloge primerjamo z vzajemnimi skladi in naložbami v zavarovana posojila?

Bančni depozit z najnižjimi letnimi donosi

Če primerjamo povprečne letne donose, ugotovimo, da bančni depozitni certifikati vlagateljem prinašajo najmanj donosa, v povprečju okoli 0,68 odstotka na letni ravni. Investicije v vzajemne sklade prinašajo višje donose, v povprečju okoli 5 odstotkov na letni ravni.

Devet odstotni povprečni letni donosi pa so najvišji pri investicijah v zavarovana posojila na platformah za množično investiranje. Bančne vezane vloge imajo namreč vnaprej določene obrestne mere, ki se tekom vezave sredstev ne spreminjajo in jih za to obdobje tudi ni mogoče spreminjati.

Bančni depozit s stroški upravljanja

Depozitni certifikati prinašajo določene stroške pri upravljanju, ki pa so v primerjavi z vzajemnimi skladi nekoliko nižji ali pa jih sploh ni. Vezane vloge nimajo vstopnih in izstopnih stroškov, poleg tega pa banke ne zaračunavajo letnih upravljavskih stroškov. Pri depozitnih računih pa obstajajo stroški predčasne prekinitve, ki pa se v določeni meri tudi navezujejo na zahtevano plačilo penalov, če vlagatelj predčasno dvigne sredstva iz računa.

Za investitorja so iz tega vidika najbolj ugodne investicije v zavarovana posojila, saj vlagatelj nima nobenih stroškov, tudi ne pri predčasnih prekinitvah naložb. Za vlagatelja pa so najdražje naložbe v vzajemne sklade, saj skladi zaračunajo vse prej omenjene stroške.

Depozit je zavarovan iz strani države

Vezane vloge so zavarovane iz strani države oziroma Banke Slovenije, ki omogoča jamstvo depozitnih certifikatov do vrednosti 100 tisoč evrov. Na drugi strani vzajemni skladi ne nudijo jamstva, zato iz tega vidika spadajo med bolj tvegane naložbe, v primerjavi z depozitnimi certifikati.

Investicije v zavarovana posojila pa so zavarovane iz strani izbranih zavarovalnic, ki v primeru ne odplačevanja posojila krijejo skoraj celotni znesek škode, ostali znesek z obrestmi pa krije platforma za medsebojno posojanje denarja. Lahko rečemo, da je depozit varna naložba, ki pa na drugi strani prinaša najnižje donose, zato je smiselno premisliti tudi o drugih oblikah varnih investicij.