Kakšne prednosti nudi faktoring kredit za podjetje?

By | 7 marca, 2020

Faktoring kredit za podjetje predstavlja vir financiranja za obratna sredstva, pri čemer organizacija pridobi likvidnost z denarnim tokom. Odkup terjatev poteka tako, da organizacija na podlagi pogodbe proda zapadle ali ne zapadle terjatve faktor družbi, ki kupi izdane račune za že opravljeno dobavo blaga in storitev.

Odkup računov nato poteka tako, da faktor družba nakaže 80 odstotni znesek računa organizaciji. Nakazilo pa se običajno izvede v 48 urah od prodaje terjatve. Faktor družba pa nato izterja dolg od kupca, ki mu določi rok plačila. Ko kupec plača račun, nato faktor družba nakaže preostala sredstva na račun organizacije, nekaj sredstev pa zadrži, kar prinaša faktorju zaslužek v obliki provizije za sklenjen posel. Kakšne prednosti za organizacijo pa nudi kredit za obratna sredstva?

Factoring kredit za podjetje povečuje denarni tok

Odkup terjatev izboljšuje denarni tok in obratna sredstva. Organizaciji ni potrebno čakati 30, 60 ali 90 dni, da bodo njihove stranke plačale račune, saj faktoring storitve zagotavljajo takojšnje izplačilo gotovine, ki jo organizacija lahko porabi za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Factoring odkup računov prav tako vpliva na bilanco stanja, saj ne gre za običajno bančno posojilo in zato ne bremeni odhodkovne strani bilance.

Odkup terjatev za rast organizacije in tekoče poslovanje

S kreditom za obratna sredstva lahko organizacije izkoristijo številne priložnosti, saj lahko povečan denarni tok oziroma sredstva vložijo v dejavnosti za rast podjetja, vključno z novimi prodajnimi ponudbami, opremo za širitev, zavarovanjem novih računov, nakupom materiala in drugo.

Factoring odkup terjatev pa organizacijam omogoča tudi to, da s prilivi gotovine poravnavajo tekoče stroške poslovanja. Tako lahko podjetja plačajo račune svojim dobaviteljem v roku, izplačajo plače delavcem in v roku plačajo vse davčne obveznosti do države.

Faktoring kredit za malo in srednje veliko podjetje

Mala in srednje velika podjetje velikokrat nimajo na razpolago dovolj kapitala, da bi lahko finančno prenesla izpad prihodkov v primeru neplačil izdanih računov za že opravljeno dobavo blaga in storitev. Trije ali štirje neplačani računi v višjih zneskih lahko male organizacije potisnejo na rob eksistence. Poleg tega pa manjše organizacije težje zaprosijo za posojilo pri bankah, velikokrat pa zanj pridobijo neugodne pogoje. Faktoring storitve pa uspešno razrešujejo omenjene težave.

Odkup računov zmanjšuje obratovalne stroške

Z gotovino iz naslova financiranja terjatev lahko organizacije izpolnijo pogoje za gotovinske popuste pri dobaviteljih. Faktoring kredit za podjetje dolgoročno vpliva tudi na odpravljanje režijskih oziroma obratovalnih stroškov, kar je še posebej pomembno za organizacije s proizvodnimi obrati.