Kako poteka faktoring odkup terjatve?

By | 14 februarja, 2020

Faktoring kot dolžniški vir financiranja in zavarovanja izdanih faktur omogoča podjetjem, da na podlagi sklenjene pogodbe prodajo terjatve faktor družbi, ki nato poskrbi za takojšnje poplačilo obveznosti iz naslova izdanih računov za že opravljene dobave blaga ali storitev. Celoten dolg se tako prenese iz podjetja na faktorja, ki dolg nato izterja od kupcev podjetja.

Postopek factoringa je sestavljen iz treh glavnih delov oziroma akterjev. V postopek je vključeno podjetje, ki je izdalo račun in opravilo dobavo blaga ali storitev, kupci oziroma odjemalci podjetja, ki so naročili blago, a ga še niso plačali, ter faktor družba, ki je zadolžena za celoten potek factoringa. V zameno za svoje storitve pa faktor zaračuna podjetju določene procente za posamezen kredit za obratna sredstva.

Sedem korakov pri odkupu terjatve in poplačilu obveznosti

Celoten postopek faktoringa sledi določenim korakom, katerih ni mogoče zaobiti ali preskočiti. Pri tem je pomembno, da podjetje najde specializirano faktor družbo, ki nudi dobre pogoje za sodelovanje. Ko se podpiše pogodba o sodelovanju, pa sledi:

  • Podjetje opravi dobavo blago ali storitev
  • Podjetje izda račun kupcu, pri čemer nastane obveznost za plačilo
  • Izdano fakturo kupi faktor družba
  • Faktor opravi takojšnje poplačilo obveznosti, vendar ne v celoti
  • Dolžnik oziroma kupec podjetja poravna račun
  • Kupec nakaže denar na račun faktor družbe
  • Faktor nakaže podjetju preostanek dolga in si pri tem vzame vnaprej dogovorjen procent za storitev

Praktičen primer factoring odkupa terjatve

Podjetje opravi dobavo blaga oziroma izdelkov in za storitev izda kupcu račun v vrednosti 1000 evrov z rokom plačila 60 dni od izdaje fakture. Nato podjetje proda fakturo faktor družbi, katera podjetju nakaže 80 odstotkov celotnega zneska, kar predstavlja avans v vrednosti 800 evrov.

Nato dolžnik oziroma kupec plača račun faktorju, ki znesek nakaže na rezervni račun. Faktoring družba zadrži 20 evrov za opravljeno storitev, od nakazanega zneska 1000 evrov odšteje že poplačanih 800 evrov in tako na bančni račun podjetja nakaže preostalih 180 evrov.

Kakšne so prednosti kredita za obratna sredstva?

Faktoring kredit za obratna sredstva nudi za podjetja številne prednosti. Pri tem je najbolj  pomembno povečevanje denarnega toka, kar vpliva na bilančna obratna sredstva in likvidnost. Zaradi pritoka gotovine lahko podjetje vloži sredstva v tekoče poslovanje in razvoj. Zaradi tega je tudi bolj konkurenčno na trgu, saj kupcem lahko zagotavlja pravočasno dobavo blaga ali storitev. Storitev za factoring odkup terjatve je smiselna tudi zato, ker prihrani veliko časa, saj se podjetju ni potrebno ukvarjati z upravljanjem dolgov.