Factoring storitve za takojšnje poplačilo obveznosti

By | 17 maja, 2020

Podjetje lahko z najemom faktoring storitev izvede takojšnje poplačilo obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in države. To pomeni, da organizacija pridobi sredstva za ne zapadle in zapadle terjatve, glede na zneske izdanih računov svojim kupcem. Tako podjetju ni potrebno čakati roka zapadlosti za plačilo že opravljene dobave blaga ali storitev.

Factoring odstop terjatve poteka tako, da podjetje proda fakturo faktorju, le-ta pa preveri vso dokumentacijo in v roku enega ali dveh dni nakaže skorajda celoten znesek na bančni račun podjetja. Preostali znesek zmanjšan za provizijo pa faktor nakaže, ko kupec podjetja v celoti poplača dolg. Faktor družba prav tako prevzame upravljanje s terjatvami in v imenu podjetja izterjuje dolgove.

Poplačilo obveznosti s povečanim denarnim tokom

Specializiran kredit za obratna sredstva pri faktor družbi omogoča, da podjetje poplača svoje dolgove in stroške, ki so potrebni za nemoteno poslovanje. Faktoring namreč povečuje likvidnost in denarni tok z rednimi prilivi gotovine, katero podjetje lahko porabi za katerikoli namen. Pri tem gre lahko za redne obratovalne stroške ali pa za vlaganja v rast in razvoj organizacije, ne glede na to, ali gre za mala sli velika podjetja.

Kredit za obratna sredstva pri sezonskem poslovanju

Sezonsko poslovanje zahteva drugačno financiranje, saj je potrebno imeti dovolj sredstev tudi v sezoni, ko dela ni, vendar pa je še vedno potrebno plačati tekoče stroške, izplačati plače in državi odvajati davke. Za to premostitveno obdobje se podjetja velikokrat odločajo za fakturiranje terjatev pri faktor družbi, saj je tovrsten vir financiranja obratnih sredstev tudi najbolj prilagodljiv.

Poplačilo obveznosti z nadzorom nad sredstvi

Odkup terjatve predstavlja dobro priložnost za podjetja, ki ne želijo ustvarjati dolga in si hkrati povečati nadzor nad sredstvi, ki jih prejmejo s factoring storitvami. Prav tako se v bilanci stanja ne ustvarja dolg, kar na dolgi rok koristi bonitetni oceni podjetja in kreditni sposobnosti. Tako lahko podjetje lažje zaprosi za kredite v prihodnosti, na drugi strani pa tudi koristi ugodnosti, ki jih nudijo dobavitelji pri rednem plačevanju izdanih računov.

Periodični odkupi terjatev in fakturiranje računov

V primerjavi z običajnimi bančnimi krediti za obratna sredstva, so faktoring storitve bolj prilagodljive, saj omogočajo periodično fakturiranje računov. Tako lahko podjetje proda le določene terjatve ali pa sveženj terjatev naenkrat. Za vsak posamezen posel oziroma terjatev pa faktor zaračuna provizijo v enkratnem znesku. Tako tudi ni skritih stroškov. Poplačilo obveznosti do dobaviteljev, države in zaposlenih pa podjetje lahko izvede že naslednji dan po odstopu terjatve oziroma nakazilu gotovine.