VEM točka – na enem mestu lahko uredimo vse formalnosti

By | januar 22, 2018

Vsi zagotovo vemo, kako so za podjetnike in njihova podjetja pomembne VEM točke. Njihov namen je namreč zelo jasen: na enem mestu se lahko uredijo vse formalnosti, ki so potrebne za ustanovitev enostavne poslovne oblike podjetja. Tako lahko na mestih, kjer je VEM točka locirana, oddate vlogo za registracijo samostojnega podjetnika, vlogo za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo ter tudi vlogo za prijavo  v registre in evidence DURS, ZZZS, OZS ter ZRSZ.

VEM točka – urejanje določenih formalnosti, tudi v fazi, ko je podjetje že ustanovljeno

Na tej točki se lahko identificiramo za namene DDV, uredimo obvezna socialna zavarovanja za vse zaposlene, vložimo vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja, uredimo lahko tudi spremembe podatkov podjetja in tudi izbris s. p.

VEM točka in njene storitve so brezplačne

Izjemno pomemben podatek je tudi ta, da so vse storitve, ki jih nudi tovrstna točka, brezplačne. Točke VEM so izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, upravnih enot ter agencije SPIRIT Slovenija. V resnici pa tovrstne storitve opravljajo tudi notarji. Ti pa stroške seveda zaračunavajo.

VEM točka tako družbenikom pripravi ali pa pomaga pripraviti vse listine, ki jih je potrebno priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register. Ta predlog potem tudi v imenu družbenikov vloži. Prav tako poskrbi, da bodo vsi oddani predlogi popolni. Velikokrat se namreč zgodi, da predlogi za vpis niso popolni, ker jim na primer niso priložene listine, ki bi nujno morale biti priložene. Lahko pa se zgodi tudi, da je njihova vsebina povsem neustrezna oziroma napačna.

Kaj potrebujemo na VEM točki?

Na VEM točka nujno potrebujete osebni dokument, ki je veljaven, ter tudi svojo davčno številko. Če namesto nas storitve te vrste opravlja določeni pooblaščenec, mora ta predložiti overjeno pooblastilo za opravljanje teh postopkov. To velja predvsem za ustanavljanje s. p. Če pa ustanavljamo d. o. o., potem moramo s seboj imeti tudi potrdilo banke o plačilu denarnega vložka. Vse ostalo pa se tvori preko portala e-VEM oziroma na sami točki VEM.

VEM točka ima torej izjemno pomembno vlogo pri ustanavljanju podjetij in tudi kasneje, ko želimo v povezavi z našim podjetjem kaj spremeniti, dopolniti ali pa ga celo prekiniti. Strokovnjaki, ki so na teh lokacijah zaposleni, imajo izjemne izkušnje in nam tako ves čas izjemno koristno pomagajo, tudi z nasveti. Vedno se lahko obrnemo nanje. Njihova pomoč je torej vrhunska, obenem pa tudi brezplačna.