Tag Archives: knjiga vezanih računov

Knjiga vezanih računov ima še vedno precej privržencev

Knjiga vezanih računov je način izstavljanja računov, ki se ga lahko poslužujejo zavezanci, ki za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago pričakujejo gotovinsko izplačilo. V bistvu gre za sklop obrazcev, kamor uporabniki ročno vpisujejo podatke o izstavljenih računih. Knjiga vezanih računov je za uporabnike dostopna v knjigarnah. Pred prvo uporabo je knjigo treba potrditi. Posamezen obrazec… Read More »

1.1.2016 je datum, ko je uporaba davčnih blagajn postala obvezna za vse podjetnike, ki poslujejo z gotovino.

Ker pa je davčna blagajna lahko kar zajeten strošek, je še vedno mogoče voditi poslovanje preko knjige vezanih računov. Ta je obvezna v primeru, če podjetnik deloma ali v celoti posluje z gotovino, nima pa ustrezne računalniške opreme za izdajo računov, kot je davčna blagajna. Knjiga vezanih računov pa je kljub ustrezni uporabi računalniške opreme… Read More »