Pred vsako pomembno poslovno odločitvijo gre Elon Musk skozi 6 korakov

By | november 24, 2017

Inovator in inženir Elon Musk je gonilna sila inovativnih zelenih podjetij, PayPal, Solar city, SpaceX in Tesla, ki so dodobra pretresla ameriški poslovni in industrijski svet. Razkril je, da si, preden pride na dan z neko novo idejo, se odloči za razrešitev nekega problema ali preden se odloči za zagon novega posla, postavi naslednjih šest vprašanj. Pravi, da je ta znanstvena metoda zelo uporabna, ko hoče najti prave odgovore oziroma razrešiti neko situacijo, v kateri se znajde:

  • Najprej si postavi vprašanje, ki ga mora razrešiti – »Kakšen problem imam, kakšna odločitev je pred mano?«;
  • V zvezi z določeno tematiko skuša pridobiti toliko informacij, kot je mogoče;
  • Na podlagi zbranih informacij razvije določene možne scenarije in skuša dognati, kakšna je verjetnost za pojav vsakega izmed njih;
  • Navede zaključke glede na tehtnost predpostavk. Vpraša se, če so te teze relevantne in če res vodijo do določenih zaključkov in s kakšno verjetnostjo;
  • Prizadeva si ovreči zaključke. Zanima ga, če bodo drugi izpodbili neko tezo, zato jih povpraša za mnenje;
  • Če nihče ne more ovreči njegovih predvidevanj, sklepa, da ima verjetno prav. Ni pa to zagotovo.

Musk gre skozi te korake vsakič, ko hoče realizirati neko idejo, rešiti določen problem ali začeti z novo poslovno idejo. Pravi, da mu to pomaga, da se pravilno odloči, kakšen bo naslednji korak, ki ga bo izvedel.

Tudi ustanovitelj Amazona Jeff Bezos je razkril svoj sistem za spopadanje s pomembnimi odločitvami. Pravi, da razlikuje med dvema tipoma odločitev. Prvi je tip A, drugi pa tip B. Odločitve tipa A so pri tem trajne ali vsaj skoraj trajne, permanentne, enosmerne, zato morajo biti dobro metodološko pretehtane, saj prinašajo pomembne posledice. Po drugi strani so odločitve tipa B spremenljive, povratne, dvosmerne. Te odločitve so lahko sprejete hitro s strani razsodnih posameznikov ali majhnih skupin.

Vir: businessinsider.com