Na eleganten način do izterjave neplačnikov

By | julij 11, 2017

Ena izmed tegob, ki pogosto pestijo praktično vsakega podjetnika, je izterjava dolgov in plačevanje dobaviteljem ter drugim partnerjem. Seveda ne mislimo samo na to, da se vedno pojavljajo neželeni stroški ter veliko dela. Tudi sicer je včasih težko uskladiti dogovore med različnimi strankami, ko gre za plačevanje dolgov. Na srečo pa so se skozi prakso izoblikovale različne rešitve, ki imajo tudi pravno podlago. Te lahko zelo olajšajo življenje podjetnikom, ki želijo na eleganten način opraviti s plačevanjem in izterjavo partnerjev ali strank. Ena izmed rešitev, ki so v takšnih primerih na voljo, so verižne kompenzacije.

Kaj je verižna kompenzacija in kdaj se je poslužiti?

Verižne kompenzacije se je sicer primerno poslužiti le v določenih primerih. Temelji namreč na poslovnem odnosu treh fizičnih ali pravnih oseb, ki sestavljajo tako imenovano verigo. V poštev pride takrat, ko imamo verigo treh dolžnikov in upnikov, ki so med seboj povezani tako, da prvi dolguje drugemu, drugi pa tretjemu. Verižna kompenzacija odpravi komplikacije, ki bi jih imeli s terjanjem in opravljanjem vseh teh plačil. Elegantna rešitev je torej ta, da se izvede samo eno plačilo, in sicer med prvim in tretjim členom, čeprav ta med seboj nimata obveznosti. Prav to se ureja z verižno kompenzacijo.

Kako opraviti verižno kompenzacijo?

Verižna kompenzacija je pravni posel, ki bo najbolj elegantno izveden s pomočjo strokovnjaka. Pravna podlaga resda omogoča pripravo ustrezne pogodbe in urejanje kompenzacije med samimi dolžniki in upniki, a to bi pogosto pomenilo več dela in časa, kot bi ga morali nameniti dodatnim plačilom. Zato je veliko bolje, da se ta in podobne rešitve opravljajo preko zanesljivega posrednika, ki bo hitreje in brez težav opravil zadano nalogo. Poleg tega ni treba skrbeti za pravne pasti, prav tako se ni treba poučevati glede vseh postopkov, pravic in dolžnosti. Bo pa posrednik v tem primeru seveda zahteval ustrezno plačilo.