Knjiga vezanih računov ima še vedno precej privržencev

By | marec 10, 2018

Knjiga vezanih računov je način izstavljanja računov, ki se ga lahko poslužujejo zavezanci, ki za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago pričakujejo gotovinsko izplačilo. V bistvu gre za sklop obrazcev, kamor uporabniki ročno vpisujejo podatke o izstavljenih računih. Knjiga vezanih računov je za uporabnike dostopna v knjigarnah. Pred prvo uporabo je knjigo treba potrditi. Posamezen obrazec je označen z zaporedno številko od 1 do 50. Vsak izmed njih je sestavljen iz originala in dveh kopij, na kateri se podatki avtomatsko vnašajo.

Primerjava z davčnimi blagajnami

Knjiga vezanih računov je torej nekoliko bolj starokopiten način izdajanja računov, ki pa je med uporabniki še vedno precej razširjen. Tisti zavezanci, ki na letni ravni izdajo le malo računov, namreč vidijo ta način kot bolj enostaven, čeprav so tudi davčne blagajne zasnovane na način, da so čim bolj preproste za uporabo. Uporabniki knjig vezanih računov pa s tem, ko se odločijo za tak način izstavljanja računov, ne pridobijo veliko.

Zakon namreč pravi, da morajo tudi oni v končni fazi uporabiti ustrezen program oziroma aplikacijo. Čeprav račun izstavijo na klasičen, papirnat način, morajo namreč podatke o izstavljenih računih posredovati na FURS preko programa in interneta. Za ta postopek prav tako potrebujejo digitalno potrdilo. Edina razlika je v tem, da ta proces ne poteka avtomatsko, kot pri davčnih blagajnah, ampak da morajo poročanje izvesti do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Najbolj pogosto se uporabniki knjig vezanih računov poslužujejo mini blagajn kot dopolnitev tega načina. Na tak način je posredovanje podatkov na FURS najenostavnejše. Mini blagajna je namreč aplikacija, ki se jo da brezplačno naložiti na pametni telefon.

Princip davčnih blagajn

Izstavljanje računov po principu davčnih blagajn temelji na uporabi posebne opreme oziroma programa. Oprema je sestavljena iz naslednjih elementov; naprave za izstavljanje računov, posebnega tiskalnika, ki omogoča tiskanje izdanih računov ter posebnega predalčka za hranjenje gotovine. Lahko pa se program naloži na osebni računalnik ali tablico.