Factoring je praktična rešitev za podjetja vseh velikosti

By | november 23, 2016

Se je vaše podjetje znašlo v finančnih težavah, ki vam onemogočajo normalno poslovanje, obenem pa ste pred nedavnim izdali kar nekaj računov za opravljene storitve, ki čakajo na plačilo? Bi si morda želeli skrajšati čas med opravljenim delom oziroma predajo izdelka in dejanskim prejemom denarja, ki postaja vse daljši? Rešitev za tovrstne težave je enostavnejša, kot bi si mislili …

Na kratko o tem, kaj je factoring

Odgovor se skriva v odkupu nezapadlih terjatev, ki ga ponuja kar nekaj podjetjih. Storitev je pogosto poimenovana kar s tujko – factoring.  V osnovi gre za to, da faktor odkupi vaše račune, s čimer si zagotovite takojšnje plačilo izdanih računov oz. večji delež zneska, ki vam ga dolgujejo stranke. Običajno znaša izplačilo glavnine štiri petine zneska celotnega računa, medtem ko je del zadržan. Zadržana sredstva, od katerih bo odšteta provizija faktorja, bodo nakazana, ko stranka poravna račun. Storitev vam omogoča tudi zaščito v primeru neplačila, s tem pa precej manj skrbi.

Višina faktorjeve provizije

Konkretna višina provizije se pri odkupu nezapadlih terjatev določi ob vsakem posameznem primeru, saj je odvisna od različnih dejavnikov, predvsem od višine zneska na odkupljenem računu in od bonitetne ocene podjetja. Če torej želite pridobiti natančnejše podatke o tem, kolikšen odstotek celotnega zneska bi bil v vašem primeru namenjen proviziji, je najbolje, da se obrnete na izbranega ponudnika storitve. Večinoma je provizija relativno nizka – pogosto znaša celo manj kot odstotek višine računa – zato je mogoče reči, da je storitev ugodna za podjetja tudi s tega vidika, saj boste »izgubili« mnogo manj kot pridobili. Podjetja, ki ponujajo odkup nezapadlih terjatev, so večinoma pripravljena odkupiti tudi vaše že zapadle terjatve, vendar pa je to področje, kjer veljajo nekoliko drugačna »pravila igre«. Tudi v tem primeru bo tako najbolje, da vse podrobnejše informacije pridobite neposredno pri faktorju.