Monthly Archives: oktober 2019

Depozit v primerjavi z drugimi varnimi naložbami

Bančni depozit oziroma vezana vloga predstavlja obliko varčevalne naložbe, ki se v določenih značilnostih razlikuje od drugih varnih investicij, kot so vzajemni skladi in naložbe v zavarovana posojila na platformah za medsebojno posojanje denarja. Depozitni certifikati imajo fiksno obrestno mero ter vnaprej določen datum umika oziroma vezave sredstev. Depozitni računi na bankah se od varčevalnih… Read More »