Monthly Archives: avgust 2016

Zavode v splošnem delimo na zasebne in javne

Javne zavode lahko ustanavljajo samo država ali samoupravne lokalne skupnosti (praviloma občina) na podlagi posebnega zakona oziroma občinskega odloka, zato vam na tem mestu predstavljamo le določila, ki se nanašajo na ustanovitev in delovanje zasebnih zavodov za opravljanje gospodarske dejavnosti. Najprej poglejmo, kdo so lahko ustanovitelji zavoda. Zavod lahko ustanovijo domače ali tuje fizične in… Read More »

Servis tiskalnika in tiskalniške opreme

Ob okvari tiskalnika ali multifunkcijske naprave je napravo potrebno poslati na servis. V primeru, da je naprava še v garanciji, boste na garancijskem lističu našli naslov in informacije o pooblaščenem serviserju. Popravilo bo brezplačno, seveda če izvzamemo razne fizične poškodbe, uporabo neoriginalnega potrošnega materiala in okvare, katerih vzrok je nepravilno ravnanje z napravo. Kdaj se… Read More »